7-HEXADECYN-1-OL

产品:7-HEXADECYN-1-OL

CAS号:822-21-9
同义词:7-HEXADECIN-1-OL-HEXADEC-7-YN-1-OL
分子公式:C16H30o
分子量:238.42

7-HEXADECYN-1-OL的产品规格

外貌 :透明,无色至浅黄色液体。
GC纯度:最低90.0%

7-HEXADECYN-1-OL的应用

7-HEXADECYN-1-OL是Heliothis Armigera(旧世界boll虫蛾)的性信息素(Z)-7-Hexadecenal的先驱。还从7-己二烯-1-ol合成15-己二烯酸。

设计者:MIPL|主持人:中间|晋升:GID