4-DECYN-1-OL

产品:4-DECYN-1-OL

CAS号:69222-06-6
同义词:4-Decynol-DEC-4-YN-1-OL- 4-二烯-1-醇 - 1-戊酰-2-(3-羟基丙烯)乙炔
分子公式:C10H18o
分子量:154.25

4-DECYN-1-OL的产品规格

外貌 :透明,无色至浅黄色液体
GC纯度:最低95.0%

4-DECYN-1-OL的应用

4-Decyn-1-OL是(Z)-4-乙酰乙酸,Batrachedra Amydraula的性信息素(较小的日期蛾)的合成中的中间体。

设计者:MIPL|主持人:中间|晋升:GID