4,7-Decadiyn-1-Ol

产品:4,7-Decadiyn-1-Ol

CAS号:
同义词:4,7-DECADIYNOL-DECA-4,7-DIYN-1-OL
分子公式:C10H14o
分子量:150.22

4,7-Decadiyn-1-OL的产品规格

查询可用的规格。

4,7-Decadiyn-1-ol的应用

4,7-Decadiyn-1-Ol是(Z,Z)-4,7-乙酸乙酸酯,Batrachedra Amydraula的性信息素(较小的日期蛾)的合成中的中间体。

设计者:MIPL|主持人:中间|晋升:GID