3,6-nonadiyn-1-ol

产品:3,6-nonadiyn-1-ol

CAS号:57386-91-1
同义词:NONA-3,6-DIYN-1-OL-3,6-NONADIYNOL-NONA-3,6-DIYNE-1-OL
分子公式:C9H12o
分子量:136.19

3,6-nonadiyn-1-ol的产品规格

外貌 :透明,无色至浅黄色液体
GC纯度:最低95.0%

3,6-Nonadiyn-1-ol的应用

3,6-nonadiyn-1-ol是(E,Z)-3,6-nonadien-1-Ol在风味和香料行业中用于其甜蜡,新鲜的绿色瓜和果味梨味的前体。3,6-Nonadiyn-1-ol也已被用作昆虫信息素合成的中间体。

设计者:MIPL|主持人:中间|晋升:GID